10 המפתחות - הקורס המקיף ליחסים פתוחים עם שחר כספי
10 המפתחות ליחסים פתוחים

מתנה ללא עלות מתוך הקורס האינטרנטי שלי – 

עשרת המפתחות ליחסים פתוחים

שיעור 3 מתוך הקורס – סרטון על מושג שיצרתי שאני קורא לו
"שקיפות קשובה"

מפתח אחד מתוך עשרה מפתחות.

באהבה רבה!

10 המפתחות ליחסים פתוחים

לקבלת גישה מיידית לסרטון

לקבלת גישה מיידית לסרטון